Legekurser i dagtilbud

Når legen er det allervigtigste

Tror du på at legen er barnets vigtigste værensform?  At en alsidig legekultur ikke kun er forudsætning for et godt barneliv, men også fører en masse spændende læring med sig – kropsligt, socialt og sprogligt. Min mission er at skabe fokus på legen i dagtilbuddene. At kvalificere rammerne og den pædagogiske indsats, så den styrker legekulturen. En legekultur der rummer alle typer leg.  En Legekultur som er inkluderende og inspirerende. Som tager udgangspunkt i børnenes nysgerrighed, kreativitet og lyst til fællesskabet.

Derfor holder jeg foredrag, kurser og workshops – der forbinder legeteori med helt konkrete handlemuligheder. Jeg hjælper jer med at få faglige begreber på nogle af de ting I allerede gør – og sår spirer til at nye ting kan udvikle sig.

Eksempler på kurser:

Kursus - sæt fokus på en fysisk aktiv legekultur

Udvid jeres legerepetoir. I får en bred vifte af bevægelseslege, sanglege, fangelege, gemmelege, fortælling i bevægelse,kamplege og fysisk -digitalelege.

Formålet er at skabe en fysisk aktiv bevægelses og legekultur hos jer. Kurset er et praktisk funderet kursus, med masser af legeeksempler, fyldt med refleksion over praksis og toppet med teori om børns legeudvikling. Lege der passer til netop jeres børn og jeres rammer.  Nogle lege vil være nye, andre genkendelige, men vigtigst af alt er at i gennem en god legeoplevelse, bliver inspireret til at skabe mere fysisk leg hos jer.

Stil skarpt på legen

Bliv bevidste om legen og brug jeres viden til at skabe en sund og alsidig legekultur. Der tages udgangspunkt i 2-3 udvalgte teorier, hverdagen i institutionen og pædagogens rolle og tilgang til legen. På kurset præsenteres I for teori samt en vifte af lege, som kan bruges i arbejdet med børnene.Det vægtes højt at pædagogerne får en god legeoplevelse – således at det inspirerer til at gå aktivt ind i børnenes leg.

Kurset kan afholdes som fyraftenskurser eksempelvis kl. 17-21 eller som dagskursus i forbindelse med pædagogisk dag.

Varighed 3-6 timer min. 8 deltagere.

Leg med sprog

På kurset får I ny inspiration til forskellige sproglege, og en teoretisk argumentation for, hvorfor netop disse lege er gunstigefor den sproglige udvikling. Vi arbejder med mundmotorik, med sproglyde, med ordforråd, med fortælling og med rim og remser. Vi arbejder med hvordan legene kan struktureres og udvikles i såvel spontane som planlagte situationer. Vi arbejder med motivation og opmærksomheder.

Kurset kan holdes som et kortere fyraftensmøde for pædagogiskpersonale eller forældre eller som 1-2 dages fordybelse.

Kurset henvender sig til dagplejen, vuggestuen eller børnehaven

Interesseret?

Ring 20 99 34 89 i dag og hør nærmere.

KitNørgaard_logo_color_white_web