En legende og kreativ skole
-eller bare leg og kreativitet i skolen?

Dyrk legekulturen,  styrk børnenes legekompetencer og lad kreativitet, fællesskab og nærvær gro. 

Skab de bedste rammer for leg på skolen:

Leg I læring ✔

Leg i overgange ✔

Leg I frikvarterende ✔

Leg i børnefællesskabet ✔

 

 

Skal jeg skræddersy en personaledag, en workshop eller et kursus for jer?

Ring 20 99 34 89 i dag og hør nærmere.

KitNørgaard_logo_color_white_web