Legekurser i SFO og skole

Fokus på leg?

Hvordan skaber man de perfekte rammer for leg i skole og SFO?  Rammer, der giver mulighed for al slags leg? Hvor det summer af leg i hver et hjørne, og hvor børnene ikke vil hjem? Hvor nye lege opstår på børnenes initiativ. 

På en workshop med mig ser vi på legen hos jer. Hvad virker og hvordan kan vi skabe endnu mere leg?  I får leg, teori og helt konkrete redskaber at arbejde med.

I Januar 2020 var jeg på Maglegårdsskolens SFO for at styrke legen i SFO tiden.  Medarbejderne fik et kursus i legetyper – for at kunne tænke rundt om legen – og på baggrund af dette skabe rammer, der indbyder til en alsidig pallette af leg. Herudover blev der leget en masse – der blev sat helt konkrete mål for et fremtidigt fokus på leg. 3 timer  – mere skal der ikke til for at skabe en forandring.

Skab mere leg i skolegården?

Hvordan prioriterer I legen i frikvartererne? Hvilke lege inviterer I til? Hvad er de voksnes rolle? Er der store børn der sætter noget igang?
Jeg holder kursus for medarbejdere I at have fokus på leg i frikvarterer. At skabe plads til leg, at se og støtte leg og hjælpe børn – der ikke forstår legen ind i legen og dermed børnefælleskaber. 

Skal de store lege mere med de små? Jeg hjælper med opstart af legefacilitatorer hos jer. Legefacilitatorer er store børn, der leger med de små. Ideen er at de skal deltage, sætte gang i og hjælpe i leg. Hvor legepatruljer ofte fokuserer på regellege – vil børn der kan legefacilitere arbejde mere bredt med legen – og hermed støtte mange forskellige legetyper.

Mere leg i din undervisning?

Leg har evnen til at rive med. Mange lege har rammer og egenskaber der gør at de er nemt oversættelige, så de kan passe ind i forskellige læringssammenhænge. Når leg får et specifikt formål kan legen risikere at blive kvalt i formålet. Netop denne balance mellem leg og ikke-leg har jeg udforsket gennem mange år. I kurserne “Leg i undervisningen” udforsker vi sammen brugen af fysisk aktive lege i undervisning, hvor det faglige indhold er målet.

Kurserne kan med fordel afholdes i årgangsteams, da der vil være stor forskel på indholdet i ind og udskolingen

Ring 20 99 34 89 i dag og hør nærmere.

KitNørgaard_logo_color_white_web