Legepaletten

Legepaletten er en model der illustrerer hvordan 6 forskellige legetyper tilsammen kan udgøre fundamentet i en alsidig legekultur. En legekultur, som giver børn mulighed for et rigt legeliv og som samtidig giver optimale betingelser for børns læring, udvikling og dannelse.

Tanken er, at når børn kan lege alsidigt, giver det flere muligheder for barnet at være legende på, adgang til flere legefællesskaber og bedre betingelser for at lære og udvikle sig både kropsligt, socialt, kognitivt og sprogligt. Det betyder ikke at de voksne skal bestemme hvordan børnene skal lege.

De voksne kan, ved at være bevidst om legepaletten, hjælpe børnene til at udvikle deres legekompetence, så børnene kan lege bredt og derved få flere muligheder i legen samt et stærke fundament for læring. De voksne kan ved at være bevidste om legepaletten sørge for at den leg de invitere til og facilitere er alsidig og giver mulighed for at lege indenfor alle legetyper og skabe leg, hvor legetyperne smelter sammen.

De voksne kan ved at være bevidste om legepaletten skabe en legekultur, hvor der males fra hele paletten og derved skaber grobund for nuanceret legeliv med gode betingelser for barnets trivsel, udvikling og læring.

Køb Legepaletten her

Jeg har i øvrigt udgivet ligeledes materialet “MERE LEG!” som kan bestilles på:
http://applikationer.foa.dk/Publikationer/pjece.asp?id=2407

 

legepaletten-sort-baggrund-scaled-2

Styrk legefagligheden via Legepaletten.

Denne artikel har er skrevet i samarbejde mellem Karen Egelund fra Absalon og Kit Nørgaard. Den beskriver hvordan legepaletten kan være et redskab til at arbejde med leg i dagtilbud. 

Den  har været bragt i det danske, pædagogiske tidsskrift 0-14, nr. 2-2023.

Den er én ud af 17 artikler, som på forskellig vis beretter om gode eksempler på børns leg samt hvad denne leg betyder for børns udvikling. Nummeret er på 88 sider og kan bestilles på tlf. 86 18 78 88 eller mail bogbutik@paedagogiskforum.dk eller via www.paedagogiskforum.dk/0-14

Du kan finde artiklen her: 

Ring 20 99 34 89 i dag og hør nærmere.

 

KitNørgaard_logo_color_white_web