Legepaletten

“Legepaletten hænger i alle vores stuer, og vi bruger den som et fælles sprog for leg. Den har hjulpet os til at blive mere bevidste om legen og støtte børn i at udvikle deres leg. “
Integreret institution i Odense

Legepaletten er en model med 6 forskellige legetyper, der tilsammen kan udgøre fundamentet i en alsidig legekultur. En legekultur, som giver børn mulighed for et rigt legeliv, og som samtidig giver optimale betingelser for børns læring, udvikling og dannelse.

Når børn kan lege alsidigt har de flere måder at være legende på, adgang til flere legefællesskaber og bedre betingelser for at lære og udvikle sig både kropsligt, socialt, kognitivt og sprogligt.

Det betyder ikke, at de voksne skal bestemme, hvordan børnene skal lege. Men de voksne kan, med udgangspunkt i Legepaletten, hjælpe børnene til at udvikle deres legekompetence, så børnene kan lege bredt og derved få flere muligheder i legen samt et stærkt fundament for læring. Hvis legen skal være fundamentet skal den prioriteres både i den pædagogiske praksis, de fysiske rammer og tænkes ind i  læringsmiljøerne. Ved at være bevidste om Legepaletten kan de voksne sørge for, at den leg de inviterer til og faciliterer giver mulighed for at lege indenfor alle legetyperne.

De voksne kan med udgangspunkt i Legepaletten skabe en legekultur, dermaler fra hele paletten og skaber grobund for nuanceret legeliv med gode betingelser for barnets trivsel, udvikling og læring.

Køb Legepaletten her

 

 

legepaletten-sort-baggrund-scaled-2

Læs artikel om Legepaletten: Styrk legefagligheden via Legepaletten

Herunder linkes til en artikel, som beskriver hvordan Legepaletten kan bruges som redskab til at arbejde med leg i dagtilbud. 

Artiklen er skrevet i samarbejde mellem Karen Egelund fra Absalon og Kit Nørgaard og har været bragt i Det Danske, Pædagogiske tidsskrift 0-14, nr. 2-2023.

Den er én ud af 17 artikler, som på forskellig vis beretter om gode eksempler på børns leg samt hvad denne leg betyder for børns udvikling. Nummeret er på 88 sider og kan bestilles på tlf. 86 18 78 88 eller mail. bogbutik@paedagogiskforum.dk eller via www.paedagogiskforum.dk/0-14

Du kan finde artiklen her: 

Ring 20 99 34 89 i dag og hør nærmere.

 

KitNørgaard_logo_color_white_web