Legekurser

Fokus på legen som barnets vigtigste værensform

Legekurser: Jeg tror på legen. At legen kan noget helt særligt. At legen er en særlig måde at være på, og at den er essentiel for mennesket. 

Jeg ved at leg er væsentlig i børns måde at udforske og opdage verden på. At leg er vigtig for børns væren og væren sammen på. At leg er kilden til det gode børneliv. Jeg ved også at hvis vi ikke prioriterer legen, er der ikke altid tid og rum til den- for leg larmer, fylder, roder og tager tid – og så kan man ikke lege på kommando.  Det betyder at selvom leg er helt naturligt for børn – så skal legen prioriteres i såvel tid, rum, struktur og ikke mindst mindset. Når man arbejder med børn – skal man kunne finde det legende menneske frem.

Leg er ofte forbundet med nysgerrighed, kreativitet, samvær, samspil, nærvær, fordybelse, udvikling og glæde og har derfor et uendeligt stort potentiale. Det er oplagt at leg er fundamentet for den styrkede læreplan – dog uden at det skal hverken formålsrettes eller gøres til medie for udvikling og læring. 

Jeg har arbejder med at kvalificere jeres legekultur,  så I kan skabe en legekultur, hvor der er plads til alle typer af leg. Et miljø, der inviterer til leg og hvor der er rum til børnenes egne initiativer . En inkluderende legekultur – der giver det enkelte barn mulighed for at udvikle sig gennem leg.

 

Legekurser giver fokus på den fysiske legekultur

Legekulturen ændrer sig ligesom resten af kulturen. I dag er Ipad, telefoner, laptops og andet elektronisk udstyr en væsentlig del af legekulturen. Der er mange spændende muligheder i den elektroniske udvikling, men det har gjort at legekulturen på mange måder er blevet mindre fysisk. Hvis vi gerne vil bevare en fysisk aktiv legekultur, er der behov for at vi husker den, dyrker den og udnytter legens evne til at rive med.

Hvis du vælger et legekursus hos mig, får du ikke kun en række konkrete og brugbare værktøjer til at styrkelegekulturen i dit pædagogiske arbejde, men også en legeoplevelse sammen med dine kolleger, som forhåbentlig kan være med til at støtte jeres fælles arbejde mod en fysisk aktiv legekultur.

Vil du vide mere?

Ring 20 99 34 89 i dag og hør nærmere.

 

KitNørgaard_logo_color_white_web