Legekurser

Fokus på legen som den barnets vigtigste værensform

Leg er væsentlig i børns måde at udforske og opdage verden på, for børns væren og væren sammen på. Leg er ofte forbundet med nysgerrighed, kreativitet, samvær, samspil, nærvær, fordybelse og glæde. Leg er helt naturligt for børn, men det skal prioriteres  i såvel tid, rum som mindset.

Jeg giver jer redskaber til at kvalificere jeres legekultur. Så I kan skabe en legekultur, der rummer en alsidig pallette af forskellige lege og legetyper. En inkluderende legekultur – der giver det enkelte barn mulighed for at udvikle sig gennem leg.

Fokus på den fysiske legekultur

Legekulturen ændrer sig ligesom resten af kulturen. I dag er Ipad, telefoner, laptops og andet elektronisk udstyr en væsentlig del af legekulturen. Der er mange spændende muligheder i den elektroniske udvikling, men det har gjort at legekulturen på mange måder er blevet mindre fysisk. Hvis vi gerne vil bevare en fysisk aktiv legekultur, er der behov for at vi husker den, dyrker den og udnytter legens evne til at rive med.

På  de fysiske legekurser er der mulighed for at hente inspiration og motivation til et konstruktivt arbejde med børns fysiske legekultur. På kurserne arbejdes med leg og kampleg med udgangspunkt i den gode legeoplevelse og afsæt i ”gamle idrætslege”. Legene udvælges på baggrund af børnenes legeudvikling og institutionens rammer.

Hvis du vælger et legekursus hos mig, får du ikke kun en række konkrete og brugbare værktøjer til at styrkelegekulturen i dit pædagogiske arbejde, men også en legeoplevelse sammen med dine kolleger, som forhåbentlig kan være med til at støtte jeres fælles arbejde mod en fysisk aktiv legekultur.

Vil du vide mere?

Jeg tilbyder kurser og hjælp indenfor følgende områder:

Legekurser i dagtilbud

Leg til fejringer og fødselsdage

Legekurser i SFO og skole

Lidt om leg - teori, bøger, baggrund

Ring 20 99 34 89 i dag og hør nærmere.

 

KitNørgaard_logo_color_white_web