Legekurser i dagtilbud

– fordi legen er det vigtigste!

 

Tror du på at legen er barnets vigtigste værensform?

En alsidig legekultur er ikke kun en forudsætning for et godt barneliv, men fører også en masse spændende og vigtig læring med sig – både kropsligt, socialt og sprogligt.

Min mission er at skabe fokus på legen i dagtilbuddene, at kvalificere rammerne og den pædagogiske indsats, så den styrker legekulturen. Jeg arbejder for, at der skabes en inkluderende og inspirerende legekultur, der rummer alle typer leg. En legekultur, der tager udgangspunkt i børnenes nysgerrighed, kreativitet og lyst til fællesskabet.

Derfor holder jeg foredrag, kurser og workshops, der forbinder legeteori med helt konkrete handlemuligheder. Jeg hjælper jer med at få faglige begreber på nogle af de ting I allerede gør og sår spirer til at nye ting kan udvikle sig.

Eksempler på workshops og kurser

WORKSHOP: Stil skarpt på legen hos jer!

Stil skarpt på at styrke legekulturen hos jer og øg jeres bevidsthed om legen. Gør legen til fundamentet for arbejdet med den styrkede læreplan. 

Vi skal lege og undersøge på legen. Vi skal være nysgerrige sammen og være kreative og udviklende. I en vekselvirkning mellem teori og praksis vil I få helt konkrete værktøjer til at styrke legekulturen og til at prioritere legen både i den pædagogiske praksis, de fysiske rammer og i  læringsmiljøerne.

Workshoppen varer 3-6 timer og kan indgå som en del af et personalemøde, som en pædagogisk aften eller en pædagogisk dag.

Flere institutioner vælger at lave et forløb på 2-4 gange, hvor vi bruger redskaber fra aktionslæring til at forandre praksis om leg. Her implementeres teorien i dagligdagen gennem små aktioner, der udføres i perioderne mellem de forskellige inputs i workshops

 

KURSUS: Skab en fysisk aktiv legekultur

Hvordan skaber man en fysisk aktiv legekultur?
Hvordan skaber vi rammer både ude og inde, hvor kroppen er i spil?
Hvordan er vi med vores egne kroppe, så vi styrker børnenes lyst til at bruge deres krop?

Formålet med kurset/workshoppen er at skabe en fysisk aktiv bevægelses- og legekultur hos jer. Kurset er praktisk funderet med masser af legeeksempler, fyldt med refleksion over praksis og toppet med teori om børns leg. Nogle lege vil være nye, andre genkendelige, men vigtigst af alt er, at I gennem en god legeoplevelse bliver inspireret til at skabe mere fysisk leg hos jer.

Vi arbejder med at udvide jeres legerepetoir og skabe lege, der passer til netop jeres børn og jeres rammer. I får en bred vifte af bevægelseslege, sanglege, fangelege, gemmelege, fortælling i bevægelse, kamplege og fysisk-digitalelege.

KURSUS: Leg med sprog - Hvordan styrker vi børns sprog gennem leg?

På kurset får I ny inspiration til, hvordan I med opmærksomhed på sproget i legen kan styrke børns sprog.

Vi leger forskellige sproglege, og det kobles til en teoretisk argumentation for, hvorfor netop disse lege er gunstige for den sproglige udvikling. Vi arbejder med mundmotorik, sproglyde, ordforråd, fortælling og rim og remser. Vi arbejder med, hvordan legene kan struktureres og udvikles i såvel spontane som planlagte situationer. Vi arbejder med motivation og opmærksomheder.

Kurset kan holdes som et kortere fyraftensmøde for pædagogiskpersonale eller forældre eller som 1-2 dages fordybelse.

Kurset henvender sig til dagplejen, vuggestuen eller børnehaven

Interesseret?

Ring 20 99 34 89 i dag og hør nærmere.

KitNørgaard_logo_color_white_web