Legekurser i dagtilbud

Når legen er det vigtigste!

Tror du på at legen er barnets vigtigste værensform? 
At en alsidig legekultur ikke kun er forudsætning for et godt barneliv, men også fører en masse spændende læring med sig – kropsligt, socialt og sprogligt. Min mission er at skabe fokus på legen i dagtilbuddene. At kvalificere rammerne og den pædagogiske indsats, så den styrker legekulturen. En legekultur der rummer alle typer leg.  En Legekultur som er inkluderende og inspirerende. Som tager udgangspunkt i børnenes nysgerrighed, kreativitet og lyst til fællesskabet.

Derfor holder jeg foredrag, kurser og workshops – der forbinder legeteori med helt konkrete handlemuligheder. Jeg hjælper jer med at få faglige begreber på nogle af de ting I allerede gør – og sår spirer til at nye ting kan udvikle sig.

Eksempler på workshops og kurser:

Stil skarpt på legen hos jer!

Bliv bevidste om legen og stil skarpt på at styrke legekulturen hos jer. Gør legen til fundamentet for arbejdet med den styrkede læreplan.  Vi skal lege, og se på legen. Tage legen op og være nysgerrige sammen. Være kreative og udviklende.I en vekselvirkning mellem teori og praksis, vil I få helt konkrete værktøjer til at styrke legekulturen.  Hvis legen skal være fundamentet skal den prioriteres både i den pædagogiske praksis og i de fysiske rammer og legen skal tænkes ind i den måde vi tænker læringsmiljøer på.

Workshoppen varer 3-6 timer og kan indgå som en del af et personalemøde, som en pædagogisk aften eller en pædagogisk dag. 

Flere institutioner vælger at lave et forløb på 2-4 gange, hvor vi bruger redskaber fra aktions læring – til at forandre praksis om leg. Her implementeres teorien i dagligdagen gennem små aktioner der udføres i perioderne mellem de forskellige inputs i workshops

 

Kursus - sæt fokus på en fysisk aktiv legekultur

Hvordan skaber man en fysisk aktiv legekultur.

Hvordan skaber vi rammer både ude og inde – hvor kroppen er i spil? Hvordan er vi med vores egne kroppe – som kan styrke børnenes lyst til at bruge deres krop? Formålet med kurset/workshoppen er at skabe en fysisk aktiv bevægelses og legekultur hos jer. Kurset er et praktisk funderet kursus, med masser af legeeksempler, fyldt med refleksion over praksis og toppet med teori om børns leg. Nogle lege vil være nye, andre genkendelige, men vigtigst af alt er at i gennem en god legeoplevelse, bliver inspireret til at skabe mere fysisk leg hos jer. Udvid jeres legerepetoir og skab Lege der passer til netop jeres børn og jeres rammer.  I får en bred vifte af bevægelseslege, sanglege, fangelege, gemmelege, fortælling i bevægelse,kamplege og fysisk -digitalelege.

Forældreforedrag

Forældreforedraget “Børns leg- dit ansvar” handler om hvordan vi giver plads til noget af det vigtigste I børns væren- nemlig legen. Det handler om hvordan man som forældre støtter børn I at få en alsidig og udviklende legekultur, og der ved sikre sine børn de allerbedste udviklingsmuligheder og ikke mindst en mindeværdig barndom.

Foredraget afholdes typisk i institution eller SFO i forbindelse med forældremøder og tager 1,5 – 2 timer.

Teaser til forældrene “Tager du stilling til om dit barn har en sund og alsidig leg, på samme måder til du forholder dig til om de skal spise sundt?  Skaber du rammerne til en barndom, hvor der både er plads til at lege på alle måder og både analogt og digitalt- alene og sammen med andre?  Giver du muligheden for at vende tingene på hovedet? At fjolle? At bruge fantasien? Legekulturen er udfordret af en travl hverdag, og af digitale medier – som naturligt er en del af børnenes leg. Lige pludselig står bunkerne af legetøj urørt, fordi der slet ikke er tid til at lege med det, og man lægger mærke til at børnene ikke rigtigt kan finde på hvad de skal lave.”

 

 

Leg med sprog - Hvordan styrker vi børns sprog gennem leg?

På kurset får I ny inspiration til hvordan man ved en opmærksomhed på  sproget i legen – kan styrke børns sprog.
Vi leger forskellige sproglege, og det kobles til en teoretisk argumentation for, hvorfor netop disse lege er gunstigefor den sproglige udvikling. Vi arbejder med mundmotorik, med sproglyde, med ordforråd, med fortælling og med rim og remser. Vi arbejder med hvordan legene kan struktureres og udvikles i såvel spontane som planlagte situationer. Vi arbejder med motivation og opmærksomheder.

Kurset kan holdes som et kortere fyraftensmøde for pædagogiskpersonale eller forældre eller som 1-2 dages fordybelse.

Kurset henvender sig til dagplejen, vuggestuen eller børnehaven

Interesseret?

Ring 20 99 34 89 i dag og hør nærmere.

KitNørgaard_logo_color_white_web