Pædagogisk udvikling

Pædagogiske udvikling og kurser

“Dine input til os har været guld værd, det er helt sikkert en proces vi vil benytte fremover også. Et stort skridt på vejen til at implementere følelsen af at være en institution, helt ud til den enkelte medarbejder.”   (Helle Quistgaard. Tidligere leder Hellested Børnehus).

Realisering af de styrkede læreplaner eller et fælles kompetenceløft?

Jeg tilbyder aktive og involverende pædagogiske kurser og målrettet konsulenthjælp til DAGPLEJE, VUGGESTUE, BØRNEHAVE, SFO OG FRITIDSHJEM. Udgangspunktet er ALTID jeres hverdagsliv og jeres ønske om udvikling. Derfor er Ingen forløb ens. Vi designer processen sammen, så den giver mening for jer.

Jeg bruger min baggrund som pædagogisk antropolog til nysgerrigt at se på jeres praksis. Det kunne være i forhold leg, børnesyn, dannelse, fællesskaber, læring eller evaluerende praksis. Jeg udfordrer jeres selvfølgeligheder, hjælper jer med at undersøge forskellige perspektiver og til at forholde det til det den viden der eksisterer på feltet.

Pædagogiske kurser

En god blanding af praktisk erfaring og teoretisk perspektivering har rustet mig, til at kunne hjælpe jer med jeres fælles kompetenceudvikling. Jeg arbejder med at skabe et læringsrum, hvor den enkelte deltager er involveret og har mulighed for at udvikle sig optimalt. Det er min erfaring, at det virker når man arbejder med kollektive kompetenceløft. Derfor holder jeg gerne kurser for hele afdelinger eller institutioner. Gennem metoder som eksempelvis aktionslæring, makkersparring eller supervison arbejder vi med at ny viden og hverdag kan vokse sammen.

Konsulenthjælp – vi tager fat i det der virker og skaber mere sammen

Med udgangspunkt i alt det I allerede gør, tager vi de næste skridt fremad sammen. Uanset om det handler om trivsel, visioner eller pædagogisk udvikling finder vi et fælles fokus.

Et eksempel fra et konsulentforløb i en ledergruppe:

I en kommune hvor man skulle spare penge, havde man lagt fire daginstitutioner sammen til én institution bestående af fire afdelinger. Institutionen havde en fælles leder og fire daglige ledere fordelt på afdelingerne.  Institutionens største udfordring var at føle sig som én institution. De havde simpelthen ikke følelsen af samhørighed. I en proces med lederne arbejdede vi med denne “Samhørighed”, vendte og drejede den og så den fra forskellige perspektiver. Vi fandt ud af at det de troede de havde sammen var noget andet end de havde forestillet sig. De mødtes under en fælles ramme, præsenterede noget for hinanden og skiltes igen. Men der var ikke et arbejdsfællesskab eller en fælles oplevelse. I løbet af tre møder fik vi etableret en fælles forståelse af det ønskede fællesskab, fik sat både tid og handlinger på det fremadrettede samarbejde og fik planlagt en personaledag for alle medarbejdere institutionen.

 

etoder som eksempelvis aktionslæring arbejder vi med at ny viden og hverdag kan vokse sammen.

Konsulenthjælp – vi tager fat i det der virker og skaber mere sammen

Med udgangspunkt i alt det I allerede gør, tager vi de næste skridt fremad sammen. Uanset om det handler om trivsel, visioner eller pædagogisk udvikling finder vi et fælles fokus.

Et eksempel fra et konsulentforløb i en ledergruppe:

I en kommune hvor man skulle spare penge, havde man lagt fire daginstitutioner sammen til én institution bestående af fire afdelinger. Institutionen havde en fælles leder og fire daglige ledere fordelt på afdelingerne.  Institutionens største udfordring var at føle sig som én institution. De havde simpelthen ikke følelsen af samhørighed. I en proces med lederne arbejdede vi med denne “Samhørighed”, vendte og drejede den og så den fra forskellige perspektiver. Vi fandt ud af at det de troede de havde sammen var noget andet end de havde forestillet sig. De mødtes under en fælles ramme, præsenterede noget  for hinanden og skiltes igen. Men der var ikke et arbejds fællesskab eller en fælles oplevelse. I løbet af tre møder fik vi etableret en fælles forståelse af det ønskede fællesskab, fik sat både tid og handlinger på det fremadrettede samarbejde og fik planlagt en personaledag for alle medarbejdere institutionen.

Lederen (Helle) skrev efterfølgende “Dine input til os har været guld værd, det er helt sikkert en proces vi vil benytte fremover også. Et stort skridt på vejen til at implementere følelsen af at være en institution, helt ud til den enkelte medarbejder.”   Helle Quistgaard. Tidl.leder Hellested Børnehus

Vil du vide mere?

Pædagogiske indsatser og udvikling

Pædagogisk organisationsudvikling

Ring 20 99 34 89 i dag og hør nærmere.