Metoder

Udvikling og læring- med et pift af leg

“Dybt seriøst, men befriende let”.

Jeg arbejder med stemninger i rummet og bruger små lege til at skabe et energifyldt rum. Legene skal lette processen, skabe engagement og øge den aktive deltagelse. Faktorer der er vigtige for at skabe optimale rammer til læring og innovation.

Appriciative inquiery

Jeg er inspireret af appriciative inquiery (Værdsættende anerkendende undersøgelse).

I fællesskab undersøger vi hvad der virker og sammen finder vi en måde at skabe mere af dette. Dette positive fokus er ofte med til at skabe ny energi og en fælles vej fremad.

Hosting and harvesting

Teorien om hosting and harvesting handler om at man ved at skabe et godt værtsskab, kan høste et større udbytte. Jeg tager rollen som vært i processen og sikre at det bliver en udbytterig proces. Jeg benytter ligeledes enkelte metoder fra hosting and harvesting såsom “worldcafe” og “open Space” til at aktivere de ressourcer der er i rummet.

Antropologi

Jeg er uddannet pædagogisk antropolog. Med inspiration derfra arbejdes med metoder til at undersøge og beskrive hvad der sker i forskellige sociale sammenhænge. Hvilke logikker og selvfølgeligheder ligger der bag forskellige handlinger. Disse metoder og tankegange trækkes med ind i procesrummet, og hjælper med at skabe nye perspektiver.

 

Ring 20 99 34 89 i dag og hør nærmere.

KitNørgaard_logo_color_white_web