Digitale dagtilbud

Digitale redskaber i en pædagogisk dagligdag i børnehave, vuggestue og dagpleje

Hvordan  bidrager digitale redskaber positivt  til  arbejdet  med  læring  og  udvikling?
Hvordan  kan  du  bruge  digitale redskaber  til  at  udfordre  børns  kreativitet?
Hvordan fremmer vi vores motivation gennem digitale redskaber?
Hvordan  kan  du  inspirere  børn  til  at  bruge  deres  krop  og  opleve  naturen  med eksempelvis en iPad? 

Det og meget mere lærer I på dette kursus!

I  2020 spiller  teknologien  en  væsentlig  rolle  i  både  børn  og  voksnes  dagligdag.  Det  bliver  vi  nødt  til  at  forholde  os  til  i  den  pædagogiske  praksis.  Mange  frygter  at  børn  bliver  for  stillesiddende,  at  verden  bliver  flad,  og  at  børns  legekultur  forringes.  Denne  frygt  bliver  kun  virkelighed,  hvis  vi  ikke  forholder  os  konstruktivt  til  den.  Det  bliver  interessant  at  drøfte  hvad digitale redskaber kan  bidrage  med  og  hvad  de  ikke  kan?  Hvordan  vi  skaber  en  god  Digitalkultur,  hvor  eksempelvis iPad  bliver  et  naturligt  pædagogisk  redskab  i  den  pædagogiske  praksis.

• I bliver bevidst om jeres egen digitale praksis så den styrker børns læring.
•  I får ny viden, der kan kvalificere jeres digitale praksis.
• I får nogle helt konkrete redskaber til arbejdet med digital læring.


”Kit  har  været  rigtig  god  til  at  justere  undervisningen,  så  alle  kunne  være  med  ud  fra  hvor  de  var.”  
  ”Kit  Nørgård  har  været  en  rigtig  god  og  tålmodig  kursusleder.  Hun  har  formidlet  viden  på  en  rigtig  god  måde  og  været  meget  inspirerende.”  (Deltagere    ”iPad  i  børnehøjde”  i  Greve  kommune)  

 

Læs mere om metode, indhold og muligheder i kursusbeskrivelsen.

Jeg tilbyder følgende kurser:

Programmering i børnehøjde

Kursus: iPad som pædagogisk redskab

Vil du vide mere?

Ring 20 99 34 89 i dag og hør nærmere.

 

KitNørgaard_logo_color_white_web